Alex Meijer

GESPECIALISEERD IN de bijstand aan ondernemingen en particulieren die de overheid op hun pad vinden. Trefwoorden: vergunningen, toezicht, handhaving, subsidies, openbaarheid van bestuur (Wob), concurrerende overheid (Wet markt en overheid), overheidsaansprakelijkheid. Richt zich in het bijzonder op ondernemingen in gereguleerde marksectoren, zoals telecommunicatie en media, energie, kansspelen.. Houdt zich daarnaast bezig met financieel toezicht en accountantstoezicht.

OPLEIDING EN CARRIÈRE – Alex Meijer studeerde Nederlands Recht, aan de Universiteit van Nijmegen. Begon in 1994 als advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (later: Allen & Overy) op het gebied van algemeen bestuursrecht (vastgoed, ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht) en telecommunicatierecht. Maakte in 2000 de overstap naar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (kantoor landsadvocaat) , waar hij voor verschillende markttoezichthouders werkte (post- en telecomtoezichthouder OPTA, energietoezichthouder DTe en Mededingingstoezichthouder NMa; tegenwoordig allen onderdeel van ACM: Autoriteit Consument en Markt). Na enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt (KPN Telecom) sinds 2008 terug in de advocatuur. Sinds 2014 advocaat bij Bavelaar Advocaten.

TALEN: Nederlands en Engels

LIDMAATSCHAPPEN: Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), Vereniging voor Media- en Communicatierecht (Mediaforum) Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en Vereniging voor Mededingingsrecht

PUBLICATIES

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving 2014/2015, 22e editie, Ars Aequi Libri 2014

Noot onder CBb 18 december 2013 (Tele2 e.a. / ACM; Marktanalysebesluit FttO), Mediaforum 2014-3 p. 80-84

ACM kan fusie UPC en Ziggo beter beoordelen dan Brussel, Het Financieele Dagblad 22 maart 2014

Noot onder VzCBb 11 juni 2013 (KPN/ACM), Mediaforum 2013-11/12 p. 288-292,

Tekst en Commentaar Telecommunicatierecht, 4e druk 2013, hoofdstuk 12, Geschilbeslechting

Noot onder Vz. Rechtbank Rotterdam 20 maart 2013 (A/OPTA), Mediaforum 2013-6

Keuzevrijheid televisiekijker vraagt om regulering, Stcrt. 28 september 2011

Noot onder: CBb 16 juni 2011 (Ziggo / OPTA) , Mediaforum 2011-9, nr. 25.

Noot onder: CBb 15 november 2010, Kabelkrant Dinxperlo / OPTA, Mediaforum 2011-3, p. 90-92

Kabelmarkt op slot?, Financieele Dagblad, 7 september 2010, p. 7

MTA-tarieven eindelijk kostengeoriënteerd, Mediaforum, 2010-6, p. 185

Noot onder: CBb 3 februari 2010 (UPC c.s. / OPTA; FTA tarieven) , Mediaforum 2010-4, p. 136-144

Radiomarkt op slot, Financieele Dagblad, 26 juni 2009, p. 9

OPTA’s herziene marktanalysebesluiten, Mediaforum 2009-6, p. 238-239

OPTA neemt loopje met grenzen wet, Financieele Dagblad, 24 maart 2009

Tekst en Commentaar Telecommunicatierecht, 3e druk 2008, hoofdstuk 12, Geschilbeslechting

Eindelijk concurrentie op de kabel (?), In: Loyens & Loeff Nieuwsbrief Utilities (2008, nr. 3), artikel over het ontwerp-Marktanalysebesluit “Toegang tot de Kabel”, november 2008

Noot onder HvJEG 24 april 2008, Arcor AG & Co.KG/Bondsrepubliek Duitsland, Mediaforum 2008-6

Tariefonzekerheid in de ziekenhuiszorg, Financieele Dagblad, 25 februari 2008

Noot onder CBb 15 maart 2007, Mediaforum 2007-5,
p. 166-170

Kwaliteitsregulering; na x komt q, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, 2005-2, p. 56-62

Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet, 2e druk 2005, hoofdstuk 12, Geschilbeslechting

Kroniek Energierecht 2003, SEW 9 (2004), p. 363-380

Kroniek Energierecht 2002, SEW 5 (2003), p. 168-181

Kroniek Energierecht 2001, SEW 7/8 (2002), p. 271-278

De aanleg van telecomkabels in de gemeentelijke praktijk, Gemeentestem, nr. 7154, 15 dec. 2001 blz. 577-587

Telecommunications regulations in The Netherlands, Kluwer 2001 (enkele bijdragen)

Privatisering draait uit op nationalisatie, het lot van de uitvoeringsinstellingen voor de werknemersverzekeringen, Tijdschrift Privatisering, 2000, nr. 2

Nogmaals de Telecommunicatiewet, Bedrijfsjuridische berichten, nr. 24, 25 november 1998 blz. 213-215

De Telecommunicatiewet, Bedrijfsjuridische berichten, nr. 25, 3 december 1997, blz. 234-236

terug