John Mazeland

Drs. John Mazeland, (1968), geboren, opgegroeid en woonachtig in Nederland. Hij studeerde als eerste in Nederland af bij het Centrum voor Duitsland-Studies (CDS) van de Universiteit Nijmegen. Sinds 1994 leidde hij daar de postdoctorale beroepsopleiding “Met meer succes naar Duitsland”. Sinds 2000 was hij de zakelijk directeur van het CDS. In 2004 werd hij met de Business Alliance Nederland Duitsland zelfstandig. Hij coƶrdineert en verzorgt open inschrijvingscursussen alsmede op maat gesneden inhouse trajecten

Als cultuur & communicatieconsultant verbetert hij de zakelijke betrekkingen tussen Nederland en Duitsland door het uitwisselen van informatie en ervaringen. Daarnaast verbindt hij theorie en praktijk in de Nederlands-Duitse business.

Referentie
Michael Hellmund, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van de Keramische Werke AG en Algemeen Directeur van Sphinx BV, beschrijft het nut als volgt: “Als Nederlands-Duits concern zetten we sowieso op de sterke punten in van onze managers uit beide landen. Vooral de trainingen van de heer John Mazeland hebben ons geholpen, de verschillen en de overeenkomsten nog duidelijker te herkennen. Daarom benutten wij deze voordelen en synergie-effecten nu nog beter in onze dagelijkse business.

Voor bedrijven met specifieke behoeften om hun Duitsland(-Nederland)kennis alsmede hun kennis van het zakelijk en technisch Duits verder te vergroten, ontwikkelt de cultuur & communicatie-consultant speciale inhouse trainingen. Deze worden voor elke organisatie speciaal op maat gesneden. Er gaat een intakegesprek met de opdrachtgever aan vooraf en vervolgens krijgen de deelnemers van de desbetreffende inhouse training de mogelijkheid met een intake hun behoeften en specifieke wensen kenbaar te maken. Het doel van de trainingen is meestal verschillen en irritatie bespreekbaar maken zodat synergie-effecten optimaal benut kunnen worden.

Hieronder volgt een kleine selectie van trainingen die tot nu toe gegeven zijn:

Voor een importorganisatie: betere samenwerking met onze “Vorstand”. Hoewel de resultaten voor Nederland prima zijn, verloopt de samenwerking met onze Duitse Raad van Bestuur stroef. Welke oorzaken zou dit kunnen hebben en hoe kunnen we dit oplossen?
Voor Nederlandse toeleveranciers in de metaalverwerkende industrie: we krijgen steeds meer opdrachten uit Duitsland en daarom vonden we het tijd worden om een groot gedeelte van onze medewerkers op het gebied van de Duitse taal (zakelijk en technisch) bij te scholen.

Voor een Nederlandse machinebouwer: we hebben sinds enkele jaren een Duits zusterbedrijf. We zouden graag meer over de achtergronden weten van de Duitse bedrijfscultuur en hoe Duitsers gewend zijn te werken. We merken dat we elkaar soms moeilijk begrijpen of dat er op voor ons ongewone momenten irritaties ontstaan.

Voor een Nederlands-Duitse transportorganisatie: gezamenlijke workshop met 20 collega’s van Nederlandse en Duitse afkomst. Het bewustmaken en bewust worden van verschillen van de Nederlandse en Duitse manier van werken. In werkgroepen werden problemen en wensen geanalyseerd en vervolgens met de gehele groep besproken zodat interculturele “eigen-aardigheden” van de Nederlandse en Duitse collega’s op de gezamenlijke “integratie agenda” gezet kunnen worden.

Voor een Nederlandse gemeente: we gaan nu intensiever met Duitse collega’s samenwerken: “Wat staat ons te wachten?” Waar moeten we op letten en welke do’s en dont’s zijn er?

Voor een Nederlands-Duitse technische groothandel: we willen graag beter met onze Duitse collega’s kunnen communiceren. Het gaat er vooral om dat we per telefoon en face-to-face duidelijker en zekerder overkomen voor onze Duitse collega’s. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de Duitse collega’ s voelen zich zekerder en serieus genomen en wij kunnen duidelijker formuleren wat we wel of niet willen en kunnen.

Daarnaast kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:
- Strategieworkshop Duitsland: wel of niet naar Duitsland resp. in Duitsland uitbreiden en zo ja waar dan? (speciaal voor de directieleden)
- Betere resultaten behalen met mijn Duitse klanten: telefoon-, onderhandelings- en communicatietraining. (speciaal voor medewerkers van de afdelingen Sales en Marketing)
- Samenwerken in Nederlands-Duitse projectteams: sterkte-zwakte-analyse van de teamleden: wie doet wat? (speciaal voor projectmanagers)

terug