john

Lex de Kok is gespecialiseerd in zowel publiekrecht als privaatrecht. Hij heeft een overheidspraktijk en werkt sinds jaar en dag voor een groot aantal overheden op het gebied van bestuurs- en milieurecht alsmede projectontwikkeling en vastgoed.

Zijn focus ligt daarbij op het gebied van regelgeving met impact op ruimte, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en daarbij voorkomende issues, bijvoorbeeld stikstofdepositie. Verder ligt zijn focus op milieuvergunningen en milieubelastende activiteiten.
Ook houdt hij zich bezig met onteigenings- en aanbestedingsrecht.

Daarnaast treedt hij binnen zijn specialisatie ook op voor private partijen, met name de vastgoed- en bouwsector, chemie, haven en voeding. Hij heeft ruime ervaring met het Europese Stoffenverdrag REACH.

Binnen zijn expertise houdt hij zich ook bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals de vertaling van duurzaamheid, circulair bouwen in de aanbestedings- en contractsfase, smart city en digitalisering en privacy.

Lex is advocaat sinds 1992 en heeft Nederlands en notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Milieurecht.

terug