Alex Meijer

Pieter Ariëns Kappers is advocaat sinds 1981. Hij adviseert regelmatig Nederlandse en buitenlandse ondernemingen op het gebied van fusies en overnames, joint ventures, reorganisaties, aandeelhouderskwesties, bestuur en toezicht, start-ups en andere ondernemingsrechtelijke gebieden, waaronder handelsrecht en commerciële contracten. Hij procedeert en treedt op in mediation en arbitrage.

Pieter adviseert ook op het gebied van mediarecht, met name met betrekking tot televisie en film, alsmede auteursrecht en kunstrecht. Pieter treedt regelmatig op als spreker op (inter)nationale conferenties. Verder heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan. Pieter is bestuurslid van verschillende nationale en internationale organisaties.

Van 1981 tot 2014 was Pieter advocaat en partner bij Boekel de Nerée in Amsterdam. Hij gaf leiding aan een internationaal Corporate/M&A team en de German Desk. Namens Boekel was hij vele jaren Vice Chair van de internationale advocatenorganisatie TerraLex. Gedurende 25 jaar was Pieter tevens algemeen secretaris van de Federatie voor Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (Federatie TMV).

Voorheen was Pieter tevens voorzitter van de Stichting Code Cultuursponsoring, bestuurslid van de Stichting Nederlands Filmmuseum (thans EYE), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Auteursrecht, lid van het Comité Exécutif van de internationale auteursrecht organisatie ALAI, voorzitter van de Stichting International Art Film en vice consul van Bolivia.

Pieter is Immediate Past Chair van het Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee van de International Bar Association IBA, bestuurslid van het Genootschap Nederland Duitsland en de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam.

Pieter is “recommended”door Legal 500 en en genoemd in European Legal Experts for Corporate and Commercial law.
Pieter is lid (en voorheen Officer) van de International Bar Association IBA, Associate Member van de American Bar Association ABA, lid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging, lid van de Vereniging voor Auteursrecht, de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en het Amsterdams Juridisch Genootschap “Notariële Vereniging”.

terug